Łożyska
+48 32 296 11 34
Wyroby elektrotech.
+48 32 296 11 35
Wyroby hutnicze
+48 32 296 11 52

Opracowanie i wykonanie prototypu filtra kinetycznego do kołów małej mocy z odzyskiem ciepła, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie i wykonanie prototypu filtra kinetycznego do kotłów małej mocy z odzyskiem ciepła.

Planowane efekty

Planowane efekty to redukcja emisji pyłów (PM2,5; PM3; PM10) do atmosfery o ~30%, znaczna poprawa efektywności odbioru ciepła – poprawa sprawności systemu grzewczego, zwiększenie wykorzystania energii pierwotnej paliw, zmniejszenie zużycia paliw.

Wartość projektu

467832,85 zł

Wkład Funduszy Europejskich

323299,12 zł

Partnerzy partnerzy
Dziękujemy

Twoja wiadomość została wysłana.

×
Thanks.

Your message was sent successfully.

×